Câu đố lịch sử:

Con vua nhưng sống thanh bần
Tấm lòng hiếu thảo, xa gần ngợi khen
Bánh dày dẻo, bánh chưng rền
Dâng lên hương vị tổ tiên quê nhà.
(Là ai?)