Câu đố về các loài động vật:

Con thì múa trống xuân về
Có thêm ông địa, quạt xòe trên tay?