Câu đố con gì:

Con gì yêu nước suốt đời
Ngủ mà mắt vẫn sáng ngời, lạ chưa?