Câu đố là gì:

Thân thì bé tí ti ti.
Chân thì chẳng có chuyến đi bằng đầu
Mỗi lần nó bước tới đâu
Đường ngang ngõ dọc thi nhau hiện hình?