Câu đố về các loài động vật:

Bão giông giữa biển cứu người
Bà đi đâu vắng, để ông một mình?