Câu đố con gì:

Con gì thân đốt rất kỳ
Sống vui trong nước thích đi giật lùi?