Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Con gì ở giữa hai bờ
Những loài thuỷ tộc sống nhờ bên trong?
(Là gì?)