Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì lơ lửng trên giàn?