Câu đố về các loài động vật:

Con gì khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi, đi chợ mua tôi đồng riềng?