Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Bỏ đuôi – thì để mẹ kho
Bỏ đầu - để bé mặc cho ấm người.
Chắp vào đủ cả đầu đuôi
Thành tên con thú hay chui bắt gà.
(Là chữ gì?)