Câu đố con gì:

Con gì đuổi cộc, tai dài
Thích ăn cà rốt có tài chạy nhanh?