Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tớ đây mặt mũi phẳng lì
Lại thêm sáng bóng ai bì được thay
Thế nên từ trước đến nay
Hễ ai nhìn tớ loay hoay ngắm hoài.
(Là cái gì?)