Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Con gì đưa đón đôi bờ?
Con gì rả rích ngâm thơ gọi hè?
Con gì áo đẹp múa xòe
Con gì thắp lửa lập lòe đi chơi.
(Là những con gì?)