Câu đố về động vật:

Một con lại gọi là "ba"
Đi đâu cũng vác cả nhà đi theo.
(Là con gì?)