Câu đố về động vật:

Chẳng tròn mà gọi là khuyên
Biết bay, biết nhảy, mắt huyền ngời trong
Là con gì?