Câu đố về vật dụng:

Miệng nhỏ xíu bụng căng tròn
Không chân vẫn chạy lại còn bay cao
Là quả gì?