Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Phù sa chở nặng xuôi dòng
Sông gì chỉ một sao là hai sống?

Đố là sông gì?