Câu đố về vật dụng:

Con gì dài ngắn thấp cao
Có ổ không đẻ chẳng chào hỏi ai
Là con gì?