Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Con gì có đuôi, có lông
Trẻ già, trai, gái đều cùng mang theo?