Câu đố con gì:

Con gì chúa tể ngàn sâu
Trung thu bé vẫn cầm đầu múa chơi?