Câu đố về động vật:

Con gì chỉ thích yêu hoa
Ở đâu hoa nở dù xa cũng tìm.
Cùng nhau cần mẫn ngày đêm
Chắt chiu mật quý lặng im tặng đời?
(Là con gì?)