Câu đố về vật dụng:

Không có sông cũng bắc cầu
Không đi chỉ đứng lát sang tới nhà
Là cái gì?