Câu đố con gì:

Con gì chạy tựa như bay
Đi đâu cũng đội cành cây trên đầu?