Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì có đỏ, có vàng
Có hồng, có trắng, vẫn mang trắng hồng?
(Là hoa gì?)