Câu đố về các loài động vật:

Con gì bụng to, ăn no mắt híp
Mồm kêu ụt ịt. Nằm thở phì phò?