Câu đố con gì:

Con gì biết giữ cửa nhà
Người thân quấn quýt, người xa gầm gì?