Câu đố về đồ vật:

Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Truyền đi ánh sáng, mọi nhà, mọi nơi?