Câu đố con gì:

Con gì bạn với mây trời
Từng là vật tổ của người Việt xưa?