Đôi bàn tay nhỏ

Lướt trên phím đàn

Bài nhạc ngân vang

Trong chiều yên ả

 

Đôi bàn tay nhỏ

Giúp ông giúp bà

Giúp mẹ giúp cha

Làm nhiều việc tốt

 

Đôi bàn tay nhỏ

Viết dòng chữ xinh

Trang giấy trắng tinh

Điểm mười thắm đỏ

 

Đôi bàn tay nhỏ

Còn biết nhiều điều

Ai cũng mến yêu

Đôi bàn tay nhỏ...