Con chó đen, người  ta gọi là con chó mực. Con chó vàng người ta gọi là con chó phèn. Con chó sinh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, người ta gọi là con chó gì?