Con bò ngủ gốc cây đa,

Trời mưa mát mẻ, bò ta ca cười.

Con chim bay ở trên trời

Trời mưa ướt cánh, chim rơi xuống hồ.

Cái bánh nằm ở trong lò,

Trời mưa tắt lửa, vừa lo vừa buồn.