Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Có về qua đất Bình Dương
Thăm ngôi chùa cổ, đố em tên gì?