Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Anh kia đầu bé lưng dài
Thương anh ngay thẳng có tài hay lăn
Hay làm mà chẳng hay ăn
Ai đem cây nhọn vạch trần bên hông?
(Là gì?)