Câu đố tổng hợp:

Có tên mà chẳng có người
Không cánh mà vẫn bay mười dặm xa
Không mồm vẫn biết hát ca
Cùng cây hoa lá giao hòa niềm vui
Là cái gì?