Câu đố về thức ăn:

Một thửa đất vuông, bốn phía xây thành
Xung quanh trồng chuối, giữa tỉa đậu hành