Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có răng mà mà chẳng có mồm
Nhai cỏ nhồm nhồm, cơm chẳng chịu ăn.
(Là cái gì?)