Câu đố về cây:

Cây gì cao vút chênh vênh
Ngày ở dưới đất, đêm lên soi trời?