Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Có mặt mà chẳng có tại 

Nhìn thì nhăn nhó chẳng ai muốn nhìn?