Câu đố về các loài động vật:

Bão lớn chẳng chạy đi đâu
Rúc đầu xuống cát tìm nơi an bình?