Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có hàng trăm mắt, chung tay
Vốn quen sông nước khi đầy, khi vơi..
Lại còn ra mãi biển khơi
Săn lùng tôm, mực, cá tươi đầy thuyền.
(Là cái gì?)