Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Có đôi cửa sổ
Khép kín ban đêm
Mặt trời nhô lên
Mở ra chớp chớp.
(Là gì?)