Nhà ngoại em ở miệt vườn

Chôm chôm, xoài, ổi... cành lá vươn dày

Nhà nội ruy thiếu bóng cây

Chung cư lại được ngắm mây rất gần!

Theo ba mẹ mỗi cuối tuần

Sang ngoại thăm đồng

Sang nội xem phim...

Đến ngày sinh nhật của em

Bà nội làm ổ bánh kem đủ màu

Bà ngoại nấu mắm kèm rau

Ông nội Ông ngoại rủ nhau đánh cờ...

Có ông bà thích lắm cơ

Cả ba mẹ cũng ngây thơ nói cười!