Câu đố về đồ vật:

Bụng đầy hơi, da căng cứng
Người tung hứng, kẻ đánh đau?