Câu đố về cây:

Có cây mà chẳng có cành
Có quả để dành chắp nối tơ duyên?