Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền nằm bên bờ Hồ Gươm
Tân Thiên Tiên điện” thờ ba nữ thần