Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nổi danh tài trí “thần đồng”
“Đại thành toán Pháp” danh xưng “Trạng Lường”?