Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thợ gì chẳng ở trên bờ
Sông sâu không ngại, biển khơi không sờn?