Câu đố về các loài động vật:

Chân gần đầu, râu gần mắt
Lưng còng co quắp, mà nhảy rất hăng?