Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Ai về thăm đất Tuy Hòa
Thương cha, bỏ mẹ cùng là sống chi?

Đố là sông gì?