Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Chùa nào cổ nhất Long An
Áng thơ bất hủ Cụ Đồ từ đây?